E recept APOTEKA ZRENJANIN

Apoteka Zrenjanin izdaje lekove na elektronski recept

Apoteka Zrenjanin izdaje lekove na elektronski recept-PACIJENTI MOGU SVOJU MESEČNU TERAPIJU DA PODIŽU U NAŠIM APOTEKAMA U PERIODU OD 2-6 MESECI BEZ ODLASKA KOD LEKARA
Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ u Zrenjaninu je od 27. 03. 2018. godine počeo sa izdavanjem elektronskog recepta, ali u Apoteku Zrenjanin su i pre ovog vremena, stizali i izdavani elektornski recepti iz drugih domova zdravlja koji su ranije bili uključeni u projekat. Unutar ovog programa, lekar kroz eTerapiju može da vidi kad je pacijent podigao svoju terapiju, ali ne i u kojoj apoteci je terapija izdata,a farmaceut u apoteci ima bolji pregled terapije koju pacijent korisiti, te time i uvid u eventualne interakcije lekova.
Kako funkcioniše e recept?
Pacijent u svom zakazanom terminu kod izabranog lekara, dobija prepisanu svoju hroničnu terapiju, odnosno dobije papirni recept i sa njim, kao i ranije, odlazi u apoteku i podiže propisanu terapiju, ali samo za prvih mesec dana. Svaki sledeći mesec, pacijenti dolaze samo u apoteku (bez ponovnog odlaska kod svog izabranog lekara) i samo sa zdravstvenom knjižicom podižu terapiju za naredni mesec zavisno od broja meseci na koliko im je propisan obnovljivi recept.
Koliko važi e Recept?
Prvi recept za hroničnu terapiju važ do 15 dana od dana prepisivanja, a nakon toga, pacijent će moći da podigne lek u apoteci sedam dana pre i sedam dana posle zakazanog termina, a nakon tog perioda tek sledeći mesec. U tom periodu pacijente čeka prepisana terapija u apoteci.
Da li su svi recepti obnovljivi?
Samo pacijenti koji imaju hroničnu terapiju nepromenjenu duži period, mogu dobiti obnovljivi recept, odnosno recept sa kojim mogu više puta kroz ovaj program dobiti lek, bez ponovnog odlaska lekara. Neki lekovi, kao i nalozi, neće moći da se izdaju na ovakav recept i za takve lekove će i dalje pacijent morati kao i do sad da ide kod svog izabranog lekara.

Kako je ovo ipak novima za pacijente, svi zaposleni u Apoteci Zrenjani su spemni da daju sve informacije u vezi elektronskog recepta,a kao i do sad mogu Vam dati savete i upute za bezbedno korišćenje terapije.

Share Button