JNMV 2/2018 – održavanje softvera

ЈНМВ 2/2018 ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ – ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКОГ ПРОГРАМА

Poziv za podnosenje ponude JNMV 2-2018 održavanje softvera Konkursna dokumentacija JNMV 2-2018 održavanje softvera

Read More »