10/2013

ЈНМВ број 10/2013- Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ     Назив наручиоца:   АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН   Адреса наручиоца: Светозара Марковића 2, 23000 Зрењанин   Интернет ...

Read More »

ЈНМВ број 10/2013-Конкурсна документација

AПОТЕКА ЗРЕЊАНИН ЗРЕЊАНИН       ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА  АПОТЕКЕ У МУЖЉИ   ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ...

Read More »

ЈНМВ број 10/2013 Позив за подношење понуда за набавку радова на изградњи објекта апотеке у Мужљи

На основу члана 39, 55, 57. ст. 1. и 60. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник ...

Read More »