12/2013/PP

JН 12/2013-ПП -Обавештење понуђачима са којима ће се вршити преговарање

За набавку лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови Листа Д/РФЗО, медицинска помагала/РФЗО, по партијама, у преговарачком поступку без објављивања позива ...

Read More »

ЈН 12/2013-ПП Одговор 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Аутономна Покрајина Војводина ГРАД ЗРЕЊАНИН АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН Број: 01.3-727/5 Дана: 19.12.2013. године З Р Е Њ А Н ...

Read More »