6/2014/OP – медицинско техничка помагала

Позив за подношење понуда за јавну набавку појединих медицинско-техничких помагала /РФЗО – ЈН број 6/2014-ОП

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ     На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени ...

Read More »