7/2013/ОП – лекови са Листе А ,А1,Д

JN 7/2013/OP – odgovor 7

  Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi ...

Read More »

JN 7/2013/OP – odgovor 6

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista ...

Read More »

JN 7/2013/OP – odgovor 5

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista ...

Read More »

JN 7/2013/OP – odgovor 3 i 4

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista ...

Read More »

ЈN 7/2013/OP – odgovor 2

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista ...

Read More »

JN 7/2013/OP – odgovor 1

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista ...

Read More »

ЈН број 7/2013/ОП – Hабавка лекова са Листе А и А1/РФЗО, лекова са Листе Д/РФЗО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ     На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, ...

Read More »