8/2013/ОП медицинско-техничких помагала

ЈН 8/2013-ОП ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  Предмет:  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  Обавештавају се сви потенцијални понуђачи да се због измене тј. допуне ...

Read More »

JН 8/2013-ОП ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 Предмет:  ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  Обавештавају се сви потенцијални понуђачи да се врши измена тј. допуна у ...

Read More »

ЈN BR. 8/2013/OP – odgovor 1

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka pojedinih medicinsko-tehničkih pomagala – po partijama, ЈN ...

Read More »

ЈН број 8/2013/ОП – Hабавка појединих медицинско-техничких помагала /РФЗО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ     На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, ...

Read More »