9/2013/ПП – лекови са Листе А, А1, Д

ЈН 9/2013-ПП ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:   АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН   Адреса наручиоца: Светозара Марковића 2, 23000 Зрењанин   Интернет страница наручиоца:www.apoteka.rs   Број:ЈН9/2013-ПП   Врста ...

Read More »

JN 9-2013-PP -odgovor 1

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka lekova Lista A i A1/ RFZO, lekovi ...

Read More »

Javna nabavka – ЈН 9/2013/ПП

На основу члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12), а по ...

Read More »