1/2014 Набавка електичне енергије

ЈНМВ 1/2014 Исправка техничке документације

АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН Светозара Марковића 2, Зрењанин    ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕХНИЧКОЈ ГРЕШЦИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ За ЈНМВ бр. 1/2014 – набавка ...

Read More »