5/2014 Гориво

Позив за ЈНМВ 5/2014 – гориво

На основу члана 39, 55. став 1 тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона ...

Read More »