ЈАВНА НАБАВКА

Позив за ЈНМВ 5/2014 – гориво

На основу члана 39, 55. став 1 тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона ...

Read More »

Позив за подношење понуда за јавну набавку појединих медицинско-техничких помагала /РФЗО – ЈН број 6/2014-ОП

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ     На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени ...

Read More »

Позив за подношење понуда за јавну набавку лекова са Листе А и А1/РФЗО, лекова са Листе Д/РФЗО – 3/2014-ОП

  ПОЗИВ за подношење понуда  у отвореном  поступку за јавну набавку добара – лекова са Листе А и А1/РФЗО, лекова ...

Read More »