ЈАВНА НАБАВКА

JN 7/2013/OP – odgovor 5

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista ...

Read More »

JN 7/2013/OP – odgovor 3 i 4

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista ...

Read More »

ЈN 7/2013/OP – odgovor 2

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista ...

Read More »

ЈN BR. 8/2013/OP – odgovor 1

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka pojedinih medicinsko-tehničkih pomagala – po partijama, ЈN ...

Read More »

JN 7/2013/OP – odgovor 1

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra  –  nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista ...

Read More »

ЈН број 8/2013/ОП – Hабавка појединих медицинско-техничких помагала /РФЗО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ     На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС”, ...

Read More »

ЈН број 7/2013/ОП – Hабавка лекова са Листе А и А1/РФЗО, лекова са Листе Д/РФЗО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ     На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС”, ...

Read More »