ЈN 7/2013/OP – odgovor 2

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra   nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista D/RFZO, po partijama, ЈN BR. 7/2013-OP( u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama ) po zahtevu potencijalnog ponuđača

  PITANJE:

Molim Vas da nam pošaljete informaciju na koji rok se ugovor zaključuje, iz razloga što se u garanciji i pismu ne može upisati orijentacioni rok, ili kako piše u dokumentaciji do izvršenja ugovornih obaveza.

ODGOVOR:

Pošto navodite problem pri izdavanju pisma i garancije, obaveštavamo Vas da na garanciji treba upisati da važi 30 dana nakon isteka perioda od 6 meseci koji počinje da teče od dana potpisivanja ugovora.

 

– Dostavljeno potencijalnom ponuđaču

– Objavljeno na Portalu Uprave za javne nabavke

– Objavljeno na dsajtu Apoteke

 

 

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Share Button