Dodela Diplome SFUS-a za doprinos u farmaciji za 2017.

Na skupštini Saveza farmaceutskih udruženja Srbije u Beogradu, 7. marta 2018. uručena je nagrada – Diploma SFUS-a za 2017 godinu. Ovo priznanje koje se dodeljuje za izuzetan doprinos u struci i radu Udruženja je dobila naša koleginica, od nedavno u penziji, dipl ph Marija Barbu, specijalista farmaceutske informatike.

Predsednik SFUS-a
prof.dr. Vesna Matović
Predsednik Skupštine SFUS-a
prof.dr. Darko Ivanović
i generalni sekretar SFUS-a
dipl.ph.spec. Dubravka Urošev sa Dipl.ph. spec. Marijom Barbu


Reči zahvalnice koje je uputila Marija i da kad bi sad ponovo posle 37 godina rada u farmaciji, sad trebala da bira profesiju, ponovo izabrala farmaciju, govore sa koliko je ljubavi ovaj posao obavljala, što za one koji je poznaju nije iznenađenje.

Dipl.ph spec. Marija Barbu

Marija Barbu je svoje obrazovanje počela u svom rodnom mestu Ečka, a nastavila u Zrenjaninu u Drugoj eksperimentalnoj gimnaziji. Fakultetsko obarzovanje stiče na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu diplomiranjem 1979.godine. Nakon diplomiranja 1979.godine započinje svoj dugogodišnji i bogati radni staž u Apoteci Zrenjanin, apoteci “Centar” gde radi sve do penzionisanja 2016. godine.
Marija je pored rada sa pacijenta, bila angažovana u praćenju i ažuriranju zakonskih propisa i novina iz oblasti farmacije. Redovnim praćenjem stručne literature, selekcijom i obradom podataka doprinela je primeni bezbedne i efikasne farmakoterapije, a kroz rad za recepturom sprovodila aktivnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti.
Koleginica Marija je bila ta kojoj smo postavljali pitanja o lekovima, terapiji, kada sami nismo znali odgovore. Nikada nije pravila razliku među pacijentima, svaki njihov problem rešavala je sa podjednakim entuzijazmom i potpunom predanošću.
Bila je angažovana za obuku diplomiranih farmaceuta tokom obavljanja staža i činila je to sa lakoćom i velikim strpljenjem. Generacije kolega usmerila je putem znanja, poštovanja struke i pacijenata. Pripremala je i držala predavanja, koja su kasnije akreditovana i koja su kolege slušale sa izuzetnim zadovoljstvom, jer su uvek bila esencija informacija, koncizna,sistematična i primenjiva u praksi. Učestvovala je u radu Sekcije za farmakoinformatiku pri SFUS-u, kao član i kao član Izvršnog odbora sekcije.
Kada bi trebalo opisati dugogodišnji rad i doprinos naše koleginice, nekoliko reči koje bi odredile to što je radila su: posvećenost, predanost, strpljenje, sistematičnost, upornost i pre svega, bezgranična ljubav prema farmaciji.

Share Button