Isplate obaveza prema dobavljačima

IZVEŠTAJ-STANJE NADAN 13.02.2019
840-470661-77 – BUDŽET
PRETHODNO STANJE 12.02.2019 13.479.220,34
UPLATE  UPLATE PAZARA   156.203,00
RFZO
   
                                         –
                                         –
UKUPNO UPLATA 156.203,00
ISPLATE DOBAVLJAČI RFZO – CRF lekovi 3.980.481,15
DOBAVLJAČI RFZO-CRF pomagala 280.573,15
INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU  
TREZOR Naknaa za usluge
ZARADA II/I  
UKUPNO ISPLATA 4.261.054,30
UKUPNO 13.02.2019 9.374.369,04