Isplate obaveza prema dobavljačima

IZVEŠTAJ-STANJE NADAN 27.03.2019
840-470661-77 – BUDŽET
PRETHODNO STANJE 26.03.2019 2.630.227,91
UPLATE  UPLATE PAZARA   9.681,00
RFZO
Fond za vojne osiguranike  
                                         –
                                         –
UKUPNO UPLATA 9.681,00
ISPLATE DOBAVLJAČI RFZO – CRF lek
DOBAVLJAČI RFZO-CRF pomagala
INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU  
TREZOR Naknada za usluge
UKUPNO ISPLATA
UKUPNO 27.03.2019 2.639.908,91