JN 7/2013/OP – odgovor 5

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra   nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista D/RFZO, po partijama, ЈN BR. 7/2013-OP( u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama ) po zahtevu potencijalnog ponuđača

 1.       PITANJE:

 

Molimo Vas za dodatno pojasnjenje tenderske dokumentacije za javnu nabavku 7/13 OP.

Sledece partije se vise ne proizvode u trazenom pakovanju i za njih se ne mogu dobiti ovlascenja od proizvodjaca:

330 Genotropin 1×1 5,3mg

332 Genotropin 5×1 12mg

439 Lastet kapsule 10×100

Ukoliko je u pitanju tehnicka greska, molimo  Vas da objavite ispravku dokumentacije za navedene partije.

 

  • ODGOVOR:

Obzirom da se partije pod brojem 330, 332  kao i 439 nalaze na spisku registrovanih lekova ALIMSA, kao i na Listi lekova koji se propisuju  i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ne možemo prihvatiti da je u pitanju tehnička greška.

Činjenica da od proizvođača ne možete dobiti ovlašćenje  iz navedenih razloga, znači da ga neće dobiti ni druge veleprodaje iz istih razloga.

 

– Dostavljeno potencijalnom ponuđaču

– Objavljeno na Portalu Uprave za javne nabavke

– Objavljeno na sajtu Apoteke

 

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Share Button