JN 7/2013/OP – odgovor 7

 

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku  dobra   nabavka lekova Lista А и А1/RFZО, lekovi Lista D/RFZO, po partijama, ЈN BR. 7/2013-OP( u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama ) po zahtevu potencijalnog ponuđača

  1.       PITANJE:

 

Poštovani,

Partija 1027: da li je greškom u Prilogu 1. umesto levomepromazin naveden litijum karbonat 100mg?

 

  1. ODGOVOR:

U Prilogu 1.(partija broj 1027) je grеškom naveden litijum karbonat 100mg umesto levomepromazin.