АПОТЕКА НЕКАД

Прескочимо миленијумски развој лечења и вратимо се на дан када је у овде , у Зрењанину тј тадашњем Великом Бечкереку отворена прва јавна апотека .

Хронолошки ћемо навести датуме важне за развој апотекарства у Зрењанину …

 

 • 1769 – У Бецкереку се отвара прва болница
 • 1784 – Основана прва Апотека у ондасњем Великом Бецкереку. Апотека је била сместена у Граднулицкој улици (сада Цара Дусана) и имала је назив “ Код Спаситеља“ .
 • Апотека у периоду 1784-1868 мења неколико власника да би се 1868 године преселила у Главну улицу.
 • 1878 – Отвара се јос једна апотека у Главној улици у власниству Леополда Менцера
 • 1883 – Отворена цетврта апотека у Меленацкој улици ( Иве Лоле Рибара) у власниству Михаела Бенковица а под називом „Код Светог Стефана“
 • 1901- Отворена пета апотека „Код Андјела“ на садасњем Зитном тргу
 • 1919- Отворена сеста апотека код Водоторања под називом „Свети Јован“ а популарно названа „Мољцева апотека“. У периоду измедју два светска рата фармација се интензивно развија сто се огледа и на развоју петроградских апотека.Апотекари раде на просвецивању становниства и уцествују у раду разних културних , спортских ,и других организација
 • 1945-1949 – У периоду после ослободјења у Зрењанину раде 3 апотеке
 • 1950 – основан Актив удрузења фармацеута у Зрењанину који је бројао 12 цланова (12 фармацеута + 1 фармацеутски техницар)
 • 1954 – донето ресење о организовању фармацеутске слузбе а према којој је у Зрењанину основано 6 народних апотека са самосталним финансирањем
 • 1961 – поред граских раде јос и 3 сеоске апотеке: Народна Апотека Ецка, Народна Апотека Елемир и Народна Апотека Меленци.Апотеке се удрузују у Централну Апотеку
 • 1967 – постоји вец раграната мреза од 6 градских и 9 приградских апотекарских станица 1974 – Апотека послује у оквиру Медицинског центра
 • 1977 – Апотека се припаја Дому Здравља
 • 1993 – Апотека се издваја из Дома здравља и послује као посебна јединица Здравственог Центра24.04.1998 – оснива се Апотека као самостална здравствена установа