УПРАВА

Директор:  др. Милан Миљуш

Помоћник директора: Дубравка Мартинов, дипломирани фармацеут

Руководилац сектора за економско-финансијске послове: Радмила Ђукановић, дипломирани економиста

Руководилац сектора за правне, кадровске и опште послове: Милица Обрадовић, дипломирани правник