УПРАВА

Директор:  др. Милан Миљуш

Помоћник директора: Нела Шкоро, дипломирани фармацеут

Руководилац сектора за економско-финансијске послове: Жељка Тришић, дипломирани економиста

Руководилац сектора за правне, кадровске и опште послове: Вера Ђурђевић, дипломирани правник