РАДНО ВРЕМЕ

ПРЕГЛЕД   РАДНОГ  ВРЕМЕНА  АПОТЕКА  СА  ПАЦИЈЕНТИМА 

 •   апотека „ Центар“  –   непрекидно од  7,00 до  6,30  часова наредног дана ( главни улаз апотеке од 7,00 до 22,00 часова, а дежурни шалтер од 22,00 до 6,30 часова наредног дана);
 •  апотеке: „ Ескулап“ и „Галенус“  –  од понедељка до суботе од 7,00 до 21,00 час и недељом од  8,00 до 13,00 часова;
 •  апотеке: „ Хигија“, „Хоспиталија“, „29. новембар“, „2. Октобар“, „Шумица“„ Мужља,“ „Ечка“ „Елемир“,„1. мај“ и „Сава Ковачевић“, –   од понедељка до петка од  7,00 до 20,00 часова и  суботом од 7,00 до 14,00 часова;
 •  апотеке: „Граднулица“, „Владимир Роловић“ и „Меленци“ –    од понедељка до петка од   7,00 до 21,00 час, а суботом од 7,00 до 14,00 часова;
 •   „Клек“, „Лазарево“ и „Арадац“ –    од понедељка до петка од  7,00 до 14, 15 часова
 •  апотекa  „Арадац“ –    од понедељка до петка од  7,00 до 14 часова
 •  апотека „Нова“ –  од понедељка до петка од 7,00 до 16,00 часова, и суботом од 7,00 до 14,00 часова;
 • апотека „Перлез“ –     понедељак, среду и петак од  7,00 до 13,45 часова ,   уторак и четвртак од  7,00 до 20,00 часова и две суботе у месецу од 7,00 до 14,00 часова;
 • апотека: „Чента“ –  од понедељка до петка од 9,00 до 16,15 часова а  по потреби сменски  од 7,00 до 14, 15 односно од  12,45 до 20,00 часова;
 • апотеке:„Лукићево“,“Книћанин“,  „Михајлово“, „Ботош“ и „ Орловат“ –   понедељак, среда и петак  од  7,00 до 14,15 часова;
 • апотеке : „Бело Блато“, „Фаркаждин“, „Јанков Мост“, „Банатски Деспотовац“ и „Томашевац“ –   уторак и четвртак од  7,00 до 14,15 часова;
 •  апотека „Стајићево“  –    понедељак, среда и петак  од  7,00 до 14,15 часова и прве суботе у месецу од 7,00 до 13,00 часова;